Już wkrótce konferencja „Internet, a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” organizowana przez IAB Polska

Home  /  Działania edukacyjne  /  Obecna strona

IAB Polska realizuje projekt mający na celu uświadamianie zagrożeniach płynących z sieci w tym między innymi o:

  •  nielegalnych i niebezpiecznych treściach dotyczących wykorzystywania seksualnego, pornografii, przemocy,
  • uwodzeniu przez Internet nieletnich,
  • cyberprzemocy, czyli nękaniu w sieci poprzez udostępnianie w internecie zdjęć, obraźliwych wpisów, nagrań przedstawiających dziecko lub nastolatka w złym świetle,
  • naruszeniu prywatności poprzez kradzież adresów, haseł, numerów kart, albo ich nieświadome udostępnienie obcym,
  • nieświadomym uczestniczeniu dzieci  w działaniach niezgodnych z prawem,
  • niebezpiecznych postawach (hazard, anoreksja, stosowanie używek, zaangażowanie w działalności sekt)

W ramach projektu  planowana jest konferencja 27 listopada 2013 r. w iabłku – siedzibie IAB  Polska – „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”.

Konferencja ma na celu podjęcie tematu  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie wśród ekspertów strony rządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora biznesowego i mediów w celu przedstawienia szerokiego spektrum problemu. Jest ona jednocześnie dedykowana mediom i branży internetowej, a jej głównym celem jest zainspirowanie tych podmiotów do włączenia się w proces edukacji rodziców i dzieci. Konferencja będzie miała charakter panelu dyskusyjnego połączonego z wystąpieniami ekspertów.


Tagi opisujące artykuł: ,