Znamy już program konferencji „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

Home  /  Działania edukacyjne  /  Obecna strona

Konferencja ma na celu podjęcie tematu  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie wśród ekspertów strony rządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora biznesowego i mediów w celu przedstawienia szerokiego spektrum problemu. Jest ona jednocześnie dedykowana mediom i branży internetowej, a jej głównym celem jest zainspirowanie tych podmiotów do włączenia się w proces edukacji rodziców i dzieci. Konferencja będzie miała charakter panelu dyskusyjnego połączonego z wystąpieniami ekspertów.

Konferencja jest integralną częścią projektu realizowanego przez IAB „Bezpieczne interneciaki”

Program konferencji:

10.30 – 11.00 Wystąpienie:

Dr Lucyna Kirwil (SWPS), przedstawienie kluczowych wyników raportu „Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo”

11.00 – 11.30 Wystąpienie:

Dr Andrzej Garapich (PBI), przedstawienie statystyk z Megapanelu dotyczących korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu

11.30 – 12.30 Panel dyskusyjny

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

  1. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Maciej Groń,  Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
  2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – Paulina Staszczak i Michal Wiśniewski, Departament Monitoringu,
  3. Fundacja „Dzieci Niczyje” – Szymon Wójcik, Koordynator projektu safeinternet.pl,
  4. WP.PL – Małgorzata Lesner, Kierownik Działu Obsługi Klientów, członek grupy CSR w WP.PL, reprezentant WP w Porozumieniu Bezpieczne Dziecko w Internecie.

Moderator: Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska

12.30 – 13.00 Wystąpienie:

Szymon Wójcik, Fundacja „Dzieci Niczyje”, „Dziecko w sieci – działania Fundacji Dzieci Niczyje na rzecz bezpieczeństwa online wśród najmłodszych”

13.00 – 13.30 Wystąpienie:

Mec. Xawery Konarski Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy,  Przedstawiciel Grupy Prawnej IAB Polska, Prezentacja Kodeksu Dobrych Praktyk

14.00 – 15.00 – Lunch

W ramach projektu „Bezpieczne Interneciaki”, IAB Polska planuje następujące działania:

-uruchomienie strony internetowej informacyjnej dla dzieci i młodzieży,

-kampanię informacyjną w największych portalach internetowych,

-przygotowanie plakatów i ulotek edukacyjnych do szkół podstawowych,

-przygotowanie filmu promującego akcję w Internecie,

-zorganizowanie konferencji „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

podsumowanie projektu „bezpieczne internaciaki” przez Prezesa IAB Polska podczas Konferencji organizowanej przez KRRiT 16 grudnia 2013r

Logo "Bezpieczne interneciaki"

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji


Tagi opisujące artykuł: ,