Podsumowanie akcji IAB Polska „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży” podczas seminarium „Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to odpowiada?”

Home  /  Działania edukacyjne  /  Obecna strona

16 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyło się seminarium pod hasłem „Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w internecie. Kto za to odpowiada?” zorganizowane wspólnie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. IAB Polska reprezentował Prezes Włodzimierz Schmidt. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska.

Seminarium skierowane było do nauczycieli,  rodziców oraz organizacji odpowiedzialnych za ochronę osób małoletnich. Głos zajmowali zarówno przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych, branży internetowej oraz pracownicy naukowi. Poruszane kwestie dotyczyły zarówno zagadnień prawnych, społeczno-ekonomicznych, odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zabezpieczeń technicznych, jakie można stosować w celu kontroli dostępu nieletnich do niebezpiecznych treści.

Prezes IAB Polska, Włodzimierz Schmidt podczas swojej prelekcji zaprezentował ideę projektu „Bezpieczne interneciaki”, współfinansowanego ze środków MAiC przy współpracy Fundacji „Dzieci Niczyje”, dokonując jednocześnie podsumowania.

Akcja zakończyła się 15 grudnia, złożyło się na nią wiele działań:

-strona internetowa o charakterze informacyjnym dla dzieci i młodzieży – www.bezpieczneinetrneciaki.pl,

-kampania informacyjna w największych portalach internetowych,

-dystrybucja plakatów i ulotek edukacyjnych w Okło 5 tys. szkół w całej Polsce,

-przygotowanie filmu promującego akcję w Internecie,

-zorganizowanie konferencji „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, która odbyła się w siedzibie IAB Polska 27.11.2013 r.

-konkurs na prace artystyczne dla dzieci w wieku 7-14 lat – „Moje wyobrażenie bezpiecznego Internetu”

Prezes podkreślił znaczenie procesu edukacji rodziców, powołując się na badania PBI, które wykazują, że im większy poziom kompetencji cyfrowych wykazują rodzice, tym lepiej zabezpieczają oni swoje dzieci przed niebezpiecznymi treściami w Internecie.  Wskazał jednocześnie na złożoność problemu dostępu nieletnich do treści nieodpowiednich. Niewątpliwym problemem, z którym zmierzyć się musi KRRiT są serwisy z treściami pornograficznymi, które nie obowiązuje polskie prawodawstwo. Jak wykazuje badanie Megapanel polscy internauci regularnie odwiedzają około 2 tys. serwisów z treściami pornograficznymi. W większości serwisy te świadczą swoje usługi w Polsce będąc jednak zarejestrowanymi poza jej granicami. KRRiT dokonała kontroli około 20 witryn w mijającym roku, jednak żadna z nich nie znalazła się na liście tych systematycznie odwiedzanych przez Polaków, które nie podlegają polskiemu prawu.

Włodzimierz Schmidt zwrócił uwagę tym samym na złożoność problemu i wynikającą stąd konieczność podjęcia wielokierunkowych  i wspólnych działań. Przedsięwzięcia takie jak akcja IAB Polska „Bezpieczne interneciaki”, warsztaty w MAiC dotyczące ochrony dzieci przed pornografią i nadmierną przemocą w Internecie, czy Kodeks Dobrych Praktyk, którego założenia w imieniu branży internetowej zostały przedstawione także przez Prezesa IAB, służą budowaniu świadomości cyfrowej zarówno rodziców, dzieci, jak i przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych.


Tagi opisujące artykuł: , , , ,