IAB Polska realizuje projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Bezpieczne Interneciaki”

Home  /  Aktualności  /  Obecna strona

Pojęcie bezpiecznego Internetu pojawia się w kontekście każdej aktywności jego użytkownika. Jak wykazało badanie IAB Polska „Prywatność  w sieci” z czerwca 2013 r., prawie wszyscy internauci uważają internet za przestrzeń publiczną, a więc taką, w której ma prawo funkcjonować każdy, bez względu na wiek, pochodzenie, znajomość nowych technologii itp.Dostępność tego medium jest coraz bardziej powszechna. O ile Internet niesie wiele niekwestionowanych korzyści, o tyle stwarzać może tyle samo zagrożeń. Czym więc jest bezpieczny Internet, czy w ogóle Internet może być bezpieczny, jakie zagrożenia ze sobą niesie i komu zagraża najbardziej? To pytania, które nurtują społeczność internautów coraz bardziej.  Co jednak z tymi użytkownikami, których procesy poznawcze kształtuje od wczesnych lat interakcja online? Czy nieletni użytkownik potrafi odróżnić w strumieniu informacji treści bezpieczne od niebezpiecznych? Przypuszczalnie może mieć z tym problem, jakie więc podjąć działania, aby korzystanie z Internetu przez dzieci nie stwarzało dla nich zagrożeń?

Naprzeciw tym i wielu innym pytaniom i wątpliwościom, wychodzi realizowany przez IAB Polska projekt „Bezpieczne interneciaki”.  Celem projektu jest zorganizowanie akcji informacyjnej  dla dzieci i ich rodziców uświadamiającej potencjalne zagrożeniach płynące  z sieci w tym między innymi o:

  •  nielegalnych i niebezpiecznych treściach dotyczących wykorzystywania seksualnego, pornografii, przemocy,
  • uwodzeniu przez Internet nieletnich,
  • cyberprzemocy, czyli nękaniu w sieci poprzez udostępnianie w internecie zdjęć, obraźliwych wpisów, nagrań przedstawiających dziecko lub nastolatka w złym świetle,
  • naruszeniu prywatności poprzez kradzież adresów, haseł, numerów kart, albo ich nieświadome udostępnienie obcym,
  • nieświadomym uczestniczeniu dzieci  w działaniach niezgodnych z prawem,
  • niebezpiecznych postawach (hazard, anoreksja, stosowanie używek, zaangażowanie w działalności sekt)

Logo "Bezpieczne interneciaki"

  • zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi przez internet,
  • ostrożność w zamieszczanie w internecie szczegółowych danych osobowych oraz zdjęć,
  • korzystanie z oprogramowania filtrującego oraz filtrów antyspamowych i zapory sieciowej,
  • uświadomienie możliwych skutków cyberprzemocy w sieci.

W ramach projektu  planowana jest konferencja 27 listopada 2013 r. w iabłku – siedzibie IAB  Polska – „Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”.

Konferencja ma na celu podjęcie tematu  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie wśród ekspertów strony rządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora biznesowego i mediów w celu przedstawienia szerokiego spektrum problemu. Jest ona jednocześnie dedykowana mediom i branży internetowej, a jej głównym celem jest zainspirowanie tych podmiotów do włączenia się w proces edukacji rodziców i dzieci. Konferencja będzie miała charakter panelu dyskusyjnego połączonego z wystąpieniami ekspertów.

Ochrona nieletnich w Internecie będzie istotnym elementem dyskusji panelowej z udziałem największych autorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci. Swój udział w konferencji potwierdzili przedstawiciele MAiC, KRRiT, Fundacji „Dzieci Niczyje”, przedstawiciele sektora biznesowego oraz wydawców zrzeszonych w IAB Polska oraz eksperci w obszarze badań: dr Lucyna Kirwil (SWPS) oraz dr Andrzej Garapich (PBI)

Obecność na konferencji prosimy zgłaszać przesyłając maila na adres: awojcik@iab.com.pl

Ilość miejsc  w iabłku jest ograniczona.

Konferencja będzie również transmitowana na żywo

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji


Tagi opisujące artykuł: ,Napisz do nas