Bezpieczne interneciaki – Włodzimierz Schmidt o akcji

Home  /  Wypowiedzi specjalistów  /  Obecna strona

Konferencja ma na celu podjęcie tematu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie wśród ekspertów strony rządowej (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), organizacji pozarządowych (Fundacja „Dzieci Niczyje”) oraz przedstawicieli sektora biznesowego i mediów (Wirtualna Polska) w celu przedstawienia szerokiego spektrum problemu. 27 listopada br. – iabłko – godz. 10.30 – udział bezpłatny – zapisy pod adresem awojcik@iab.com.pl


Tagi opisujące artykuł: